Selecteer een pagina

Coöperatie

Waarom een coöperatie?

 • Ransdaal moet zich inspannen voor het behoud van zijn voorzieningen: de winkel, het wonen, de school, de omgeving. De overheid laat het initiatief steeds meer bij de inwoners.
 • Als we een beroep willen doen op fondsen en stichtingen, is er een rechtspersoon nodig.
 • Bij een coöperatie kunnen alle leden (dus iedereen in Ransdaal) betrokken worden.
 • Een coöperatie is een gemakkelijk aanspreekpunt; als dorp laat je zien dat je samenwerkt.
 • Binnen een coöperatie kunnen verschillende projecten worden opgepakt.

Ransdaal Voor Elkaar, coöperatie U.A.:

De coöperatie is een rechtsvorm die rechten en plichten met zich meebrengt. Bij de start is gekozen voor een coöperatie om in Ransdaal gezamenlijk projecten te kunnen oppakken. De toevoeging U.A. betekent: uitgesloten aansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat de leden tijdens het bestaan en bij een eventuele ontbinding niet aansprakelijk zijn voor eventuele tekorten. Natuurlijk betekent dat niet dat we als coöperatie kunnen doen wat we willen: het bestuur doet voorstellen aan de leden en de leden controleren het bestuur. Daarom zijn de jaarrekening en de jaarvergadering zo belangrijk.

Hoe is de coöperatie georganiseerd?

Ransdaal Voor Elkaar heeft een ledenraad die elk jaar vaststelt welke projecten we gaan oppakken. In de ledenraad zitten nu nog vooral mensen die gestart zijn met de coöperatie. Meer nieuwe leden zijn welkom. Het bestuur bereidt de voorstellen en de begroting voor. Het bestuur (Bertille Soogelee en Karin Dormans) is nog te klein; nieuwe bestuursleden zijn daarom eveneens welkom.
Verder kan iedereen in Ransdaal en omgeving lid worden van de coöperatie.

Ledenraad

De ledenraad komt elke maand in ‘t Wouves bij elkaar om de lopende projecten te bespreken. Iedereen is welkom om de ledenraad bij te wonen.

Op dit moment bestaat de ledenraad uit:

 • Chantal Arnoldussen
 • Lixel Bevk
 • Miem Houben
 • Marie-José Kamps
 • Edwin Kurvers
 • Phillipe Tans
 • Zef Soogelee
 • Gaby Vanhommerig

Ons Logo

De Ransdalerstraat is de ruggengraat van ons dorp. Dat is de lange blauwe lijn, het touw van de vlieger, de hoofdader. De projecten en initiatieven in Ransdaal liggen als gekleurde stippen langs de straat. Iedereen is wel ergens bij betrokken en daardoor ontstaan de groene verbindingen, die maken dat we de toekomst speels en positief tegemoet kunnen gaan!

De Coöperatie in 2019

Tijdens de Algemene ledenvergadering aan het begin van het jaar legt het bestuur verantwoording af.  Ook worden de plannen voor het nieuwe jaar besproken.

Voor 2019 werd een lijst van 6 punten genoemd.

 • De toekomst van het Wonen: Ransdaal onder de pannen
 • Het voetbalveld en de bijbehorende accommodatie krijgen een nieuwe invulling
 • Natuurbeheer in en rond Ransdaal

  Doe met ons mee!  Word lid…

  Iedereen in Ransdaal kan lid worden van de coöperatie. Op die manier kun je meewerken aan en meepraten over de toekomst van ons dorp. Ransdaal Voor Elkaar spant zich in om met, voor en door de leden zaken voor elkaar te krijgen.
  Het lidmaatschap van de Ransdaal Voor Elkaar kost per adres voor dit jaar 25 euro. Meer ondersteuning is welkom!

  Met het geld van het lidmaatschap betalen we de kosten voor de coöperatie: bankkosten, drukwerkkosten, huur vergaderruimte, activiteiten. Het geld voor projecten willen we op een andere manier bij elkaar krijgen. Bijvoorbeeld door een beroep te doen op fondsen, sponsors, de overheid, enzovoort.

  Meld u hier aan en stort minimaal 25 euro op NL 77 RABO03 1804 5664

  Ransdaal heeft u nodig!