Selecteer een pagina

Nieuws

Burgerparticipatie (Cube)

Burgerparticipatie (Cube)

Gemeente Voerendaal kreeg van Cube Design Museum het verzoek om mee te werken aan een onderzoek naar manieren om burgerparticipatie te versterken. Ransdaal werd daarvoor uitgenodigd. De twee sessies die eerder plaatsvonden kregen nog een vervolg, vlak voor de...

Lees meer
Enquête voortbestaan Peuterspeelzaal

Enquête voortbestaan Peuterspeelzaal

Beste leden, Ransdaal voor elkaar wil de oudercommissie van onze Peuterspeelzaal helpen. Er is namelijk een serieuze bedreiging voor het voortbestaan van de Peuterspeelzaal. Terwijl er misschien wel behoefte is aan een grotere openstelling… Gevraagd wordt om de...

Lees meer
3e Algemene Ledenvergadering 2020

3e Algemene Ledenvergadering 2020

Donderdag 13 februari jl. is de 3e Algemene Ledenvergadering gehouden in het Wouves. De agenda voor deze vergadering bestond uit een aantal thema's, die aan de hand van een aansprekende presentatie werden toegelicht of besproken. De presentatie, het verslag van de...

Lees meer
Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2020

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2020

Beste leden van de coöperatie Ransdaal Voor Elkaar, Allereerst wensen we jullie een gelukkig en gezond 2020! We hopen dat het voor jullie persoonlijk maar ook voor ons dorp een mooi jaar wordt. Om te bespreken wat we dit jaar als coöperatie gaan doen én om te...

Lees meer
Praten over Participatie 2 (Cube)

Praten over Participatie 2 (Cube)

In november zijn een aantal dorpsgenoten uitgenodigd door Cube museum en Gemeente Voerendaal om mee te doen aan de ontwikkeling van een methode om burgers te betrekken bij de beleidsontwikkeling van de gemeente. Er zijn 2 avonden geweest waarop samen gewerkt is met...

Lees meer