Selecteer een pagina

Aan allen, leden en belangstellenden,

Bij deze nodigen we jullie uit voor de 2e Algemene Ledenvergadering op 14 maart 19.30 uur in het Wouves.

De agenda is:

  1. Goedkeuring  door de leden: Jaarverslag 2018 algemeen en financieel
  2. Verslag van het project Ransdaal, iedereen onder de pannen
  3. Verslag van andere activiteiten: het voetbalveld/ feest Ransdalerstraat
  4. Vaststellen van nieuwe / dezelfde actiepunten voor 2019
  5. Bedanken van vertrekkende leden ledenraad Dominic Neven en goedkeuring nieuwe leden ledenraad: Lixel Bevk en Philippe Tans
  6. Gevraagd: uitbreiding ledenraad: wie wil meer meedoen en actief zijn? en uitbreiding / aanvulling bestuur

tot dan.

Dit zijn de stukken voor de jaarvergadering:

Het jaarverslag van 2018 en het financieel jaarverslag (jaarrekening) van 2018