Selecteer een pagina

N.a.v. het artikel ‘Sportveld mogelijk locatie voor tiny housing‘ in het dagblad de Limburger van 11 mei 2021 heeft Ransdaal Voor Elkaar een reactie gegeven richting deze krant.


Allereerst is Ransdaal Voor Elkaar geen
voorstander van bebouwing van het terrein. Zie
ons woonrapport op onze website. Wij pleiten
daarin voor inbreiden, niet voor uitbreiden. Ik
vraag mij af tijdens welke door u genoemde
bijeenkomsten die optie is genoemd. Het is
bovendien voor het eerst dat we over de ideeën
horen; er is door de gemeente niet over
gesproken met de Ransdaalse gemeenschap.

Ten tweede is er door de gemeente nooit
serieus gekeken en met inwoners gesproken
over de optie ‘zonnepanelen op het terrein’. De
weerstand kwam mogelijk vooral uit de raad,
waar ook het idee voor de woningbouw
vandaan komt. In de Ransdaalse gemeenschap
zijn heel andere ideeën geopperd om het
terrein in te vullen.

Tot slot: wij zijn geen corporatie maar een
dorpscoöperatie, wat toch iets heel anders is.
Wij weten niet hoe u aan de informatie voor
het artikel bent gekomen, maar dit soort
onzorgvuldigheden zijn voor ons als coöperatie
niet handig; ze wekken verkeerde beelden
zowel in Ransdaal zelf als bij de
gemeente(raad).