Selecteer een pagina

Tijdens de algemene ledenvergadering zijn de actiepunten voor 2019 vastgesteld.

Een eerste globale inventarisatie aan de hand van de ‘8 punten voor Ransdaal’ uit 2018 levert
op dat het woonproject nog kan worden voortgezet. Wat betreft het voetbalveld is het
belangrijk dat we als dorp daadkracht tonen.

6 actiepunten .