Selecteer een pagina

Op 26 februari vond er in het Wouves de eerste Algemene Ledenvergadering van de coöperatie plaats. Behalve de goedkeuring van het (financieel) jaarverslag door de leden werd er ook besproken welke thema’s komend jaar op de agenda van Ransdaal zouden mogen komen. Het bestuur overlegt hierover met de kernleden.