Selecteer een pagina

Het feest op zondag 19 mei was een succes: het was gezellig, druk en geanimeerd. De organisatie was perfect. Dank aan iedereen die in welke vorm dan ook heeft meegeholpen!

Het initiatief van de coöperatie Ransdaal Voor Elkaar in samenwerking met de Klankbordgroep Ransdalerstraat, Ranzel Boave en de gemeente leverde bovendien enkele blijvende resultaten op voor Ransdaal: drie informatieborden en een flyer over de Theresiakerk. Het feest, de informatieborden en de flyer kwamen tot stand dankzij de ondersteuning en inzet van de coöperatie Ransdaal Voor Elkaar.