Selecteer een pagina

We mogen het eindelijk vertellen. Dankzij intensieve samenwerking is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Een eerste stapje om het Ransdalerveld nog aantrekkelijker te maken!

Door het aanleggen van een nieuwe veldweg tussen Achtbundersweg en Akerweg hoeft zwaar landbouwverkeer niet meer door de kern Ransdaal te rijden. Ook wordt het Ransdalerveld voor boeren beter bereikbaar.

Bewoners van Ransdaal hebben een plan daartoe uitgewerkt, de gemeente Voerendaal is bereid geld vrij te maken. „Het is een burgerinitiatief dat we toejuichen. Vanuit het hart van het dorp”, zegt wethouder Pierre Verbraak (PvdA, Infrastructuur).

De Coöperatie Ransdaal voor Elkaar is de drijvende kracht achter het project dat de leefbaarheid in het kerkdorp verder moet vergroten. Volgens de coöperatie is het landbouwverkeer al langere tijd onderwerp van discussie.

Verbinding — Op dit moment rijdt relatief veel landbouwverkeer over de Ransdalerstraat. Die weg is enkele jaren geleden volledig op de schop gegaan. De straat is voor weggebruikers een voorname verbinding tussen Voerendaal en Schoonbron/Schin op Geul.

Inwoners hebben meermalen de wens geuit iets aan verkeersbewegingen in het dorp te doen. In 2016, voorafgaande aan de grote reconstructie, werd nadrukkelijk gesteld dat de straat veiligheid moet bieden. Aan voetgangers en fietsers, maar vooral aan kinderen en ouderen.

Tractoren kunnen door de aanleg van een nieuwe landweg het Ransdalerveld ten zuiden van de bebouwde kom sneller bereiken. „Landbouwers willen helemaal niet door Ransdaal rijden”, zegt wethouder Pierre Verbraak. „Door deze verbinding hebben ze een goed alternatief. Tegelijkertijd kunnen we in het gebied iets extra’s doen om water langer vast te houden.” De weg krijgt waarschijnlijk bermen en hagen.

Grondruil — Of de nieuwe landweg er kan komen, is afhankelijk van koop en grondruil. Volgens de gemeente zijn de kosten voor het project te dekken met subsidie van Parkstad (27.000 euro) en kan Voerendaal geld aanwenden (38.000 euro) uit het plan om de wateroverlast in Ransdaal terug te dringen.

Akerweg en Achtbundersweg zijn ook onderdeel van een studie naar het verlagen van onderhoudskosten voor wegen in de gemeente. Daarvoor zijn medio 2020 een kleine dertig verbindingen in kaart gebracht. De twee wegen zijn alleen bedoeld voor recreatief- en landbouwverkeer, mogelijk worden ze uitgerust met een tractorsluis. Dit om ander sluipverkeer tegen te gaan. Op dit moment wordt met burgers en landeigenaren gesproken.