Selecteer een pagina

Volgens een enquête waaraan 80 mensen hebben deelgenomen, moet de peuterspeelzaal blijven en zelfs uitbreiden.

<Uitslag Enquête>

Gemeente Voerendaal wil ook dat de peuteropvang in Ransdaal blijft en is nu bezig met het vinden van een nieuwe aanbieder.

De oudercommissie zal dit blijven volgen en wil graag meedenken. Op 8 juli zijn alle betrokkenen in gesprek gegaan met hulp van het co-design canvas.

De eerste stappen in samenwerking met ouders, oudercommissie ’t Bengeltje, Gemeente, de groep Behoud Basisschool en de leden van Ransdaal voor Elkaar zijn hiermee gezet.

Met deze inzet moet het lukken om de peuterspeelzaal in 2021 open te houden!