Selecteer een pagina

Beste leden van Ransdaal Voor Elkaar,

 

Het was een vreemd jaar 2020: voorzichtig zijn, afstand houden en alleen contact hebben in je kleine kringetje of digitaal. Voor de meeste mensen is dat allemaal niet gemakkelijk, zeker niet als je thuiswerkt met de kinderen om je heen of weet dat ouders, andere familie en vrienden vereenzamen of zelfs ziek zijn geworden.

Ransdaal Voor Elkaar heeft geprobeerd actief te blijven en hoewel het niet eenvoudig was, hebben we toch verder gewerkt aan de thema’s die voor Ransdaal betekenis hebben:

  • In maart was er een Boomfeestdag als start van een vijfjarenplan om het Ransdalerveld te vergroenen. Alles en iedereen stond klaar om samen met de kinderen van de basisschool , IKL, wethouder Verbraak en zelfs gouverneur Bovens, bomen en struiken te planten. Helaas werd een dag tevoren de lockdown afgekondigd. Ook een poging om in november te planten ging op het laatste moment niet door. IKL heeft gelukkig gezorgd dat het materiaal de grond in ging, al is het afwachten welke struiken het droge, zonnige voorjaar hebben overleefd. Wordt hoe-dan-ook vervolgd!
  • Intussen zijn we op (op afstand) in overleg gebleven met gemeente en provincie om voorstellen uit te werken, die onze leden aanreiken om Ransdaal nog leefbaarder te maken. In de zomer hebben we met een kleine groep de vele ideeën voor vergroening van het Ransdalerveld in kaart gebracht. Zodra het mogelijk is om elkaar weer te ontmoeten, gaan we bespreken hoe we een flink aantal ideeën uitgevoerd krijgen.
  • Ook is het woonrapport ‘Ransdaal onder de pannen’ uitgebreid onder de aandacht gebracht bij de partijen die kunnen zorgen dat hier in Ransdaal woningen voor jongeren en senioren worden gebouwd, een traject van jaren…..
  • Iedereen in Ransdaal heeft in het verlengde van het woonrapport de Zorgwegwijzer in de bus gekregen. Ook bij de Burgerijen in de rest van Voeredaal is de Zorgwegwijzer verspreid (made in Ransdaal!).
  • Rond de bedreigde peuterspeelzaal trekken we op met ouders en bestuur om te proberen ’t Bengeltje zo goed mogelijk open te houden. Weliswaar is bereikt dat de peuterspeelzaal  beperkt open blijft, maar echt tevreden zijn we hier nog niet mee.
  • Ook bij de invulling van het nieuw in te richten pleintje op de hoek Dr. Huntjensstraat – Past. Laevenstraat zijn we betrokken.
  • Verder zijn we in gesprek met energiecoöperatie De Omslag uit Voerendaal die zich intensief bezighoudt met de materie rond de velden met zonnepanelen, iets wat op Ransdaal zeker impact zal hebben.

 

Op zich toch nog best veel, als je het zo bij elkaar ziet. Veel van onze activiteiten leiden pas op de langere termijn tot tastbare resultaten. Het is heel vaak een kwestie van (zeer) lange adem en de steun en inzet van onze leden!

Ook in 2021 willen we doorgaan. Het is aan onze leden om te bepalen wat we gaan aanpakken. Om dat te bespreken nodigen we u nu alvast uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 februari om 19.30 uur. Zeer waarschijnlijk wordt dat een online vergadering. Energiecoöperatie De Omslag zal ook een presentatie verzorgen over de stand van zaken rond de velden met zonnepanelen.

Voor nu wensen wij u en iedereen die u dierbaar is alle goeds en hopen we dat we elkaar in 2021 weer echt kunnen ontmoeten! Want de leefbaarheid van ons dorp heeft het nodig dat  we elkaar tegenkomen en spreken!

 

Gelukkig 2021!

 

Lixel Bevk    Miem Houben    Edwin Kurvers    Sharine Scheijen    Zef Soogelee    Philippe Tans                                      Gaby Vanhommerig    Bertille Soogelee    Karin Dormans

 

Ransdaal Voor Elkaar | coöperatie U.A.

p/a Ransdalerstraat 51

6311AW Ransdaal

t.06 2122 1469

info@ransdaalvoorelkaar.nl

www.ransdaalvoorelkaar.nl