Selecteer een pagina

Privacybeleid Ransdaal voor elkaar Coöperatie U.A.

De coöperatie hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. In dit document geven wij informatie over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens waarover wij beschikken. Dit om de privacy van de leden te waarborgen. Ransdaal voor elkaar Coöperatie U.A. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Ransdaal voor elkaar vraagt leden zich aan te melden. Dat gebeurt via de website of via een invulstrook op onze flyer. Het gaat daarbij om voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en mailadres. Tevens vermelden kandidaat-leden of zij een uitnodiging willen ontvangen voor vergaderingen en of ze bereid zijn vrijwilligerswerk te doen voor de coöperatie.

De informatie wordt niet gedeeld met derden, noch gebruikt voor andere doeleinden dan de ledenadministratie en het versturen van uitnodigingen en verslagen voor vergaderingen/bijeenkomsten en mededelingen.

Informatie van de leden wordt verwijderd bij beëindiging van lidmaatschap.

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de gegevens ligt bij het bestuur van de coöperatie.

 

Rechten omtrent de gegevens

Leden hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die de coöperatie van hen heeft ontvangen. Tevens kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Foto en film

Tijdens bijeenkomsten worden foto’s en een enkele keer ook video-opnamen gemaakt. Aan de aanwezigen wordt vooraf gevraagd of zij bezwaar hebben tegen publicatie. Van degenen die bezwaar maken wordt geen beeldmateriaal gepubliceerd. Ook kunnen leden achteraf bezwaar maken tegen het gebruik van het beeldmateriaal voor de website of andere door de coöperatie te verspreiden communicatiemiddelen.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over gebruik van de website (met inbegrip van het geanonimiseerde IP-adres van de leden) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe leden de website gebruiken, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.