Selecteer een pagina

Natuur in en rond Ransdaal

Natuurprojecten

Ransdaal Voor Elkaar neemt deel aan een breed overleg dat de gemeente organiseert. Daar worden projecten besproken om het groen en de natuur te versterken.
Voor Ransdaal heeft dat al het nodige opgeleverd:

  • Aanplanten van graften in samenwerking met IKL. De eerste graft werd aangeplant op Boomfeestdag 2020. Helaas zonder de schoolkinderen, want die dag ging de lock down in. De actie wordt in november 2021 herhaald
  • Aanplanten van bomen langs de Midweg en de Karstraat.
  • Voorbereidingen voor een veldweg waardoor het landbouwverkeer niet langer door het grootste deel van het dorp hoeft te rijden. Bovendien wordt het een extra opvang voor regenwater bij hevige buien én biedt het een extra wandelrondje. Aanleg is te verwachten in het najaar van 2021.
  • Eerste inventarisatie van ideeën voor inrichtingselementen. Herhaling in september 2021 in de vorm van een wandeling in het Ransdalerveld.