Selecteer een pagina

’t Bengeltje

Ondersteuning bij actie voor behoud ‘t Bengeltje

Om de werkwijze van Siscode te testen hebben we het voortbestaan van de peuterspeelzaal besproken in een burgerpanel van allerlei betrokkenen. Samen met de Oudercommissie organiseerde Ransdaal voor Elkaar dit panel, nadat eerst een enquête is gehouden onder inwoners over de toekomst van de peuterspeelzaal. Zo werden voor het eerst een betrokken ambtenaar van de gemeente, oudercommissie, werknemer, ouders en de groep Behoud van de school met elkaar in gesprek gebracht. Dit heeft geresulteerd in goede informatie over en weer en uiteindelijk in het behoud van een aanbod peuterspeelzaal van 3 dagdelen in Ransdaal.