Selecteer een pagina

Ransdaal onder de pannen

De toekomst van wonen in Ransdaal !!

Onze leden hebben begin 2018 de toekomst van het wonen op de agenda gezet. Laten we de ontwikkelingen gebeuren of nemen we zelf het stuur in handen? In Ransdaal gaan we zelf bepalen wat we in de toekomst willen!
De projectgroep is gevormd en in de loop van het jaar aan de slag gegaan met steun van IBA. Tijdens de ALV in februari 2019 werden twee bewonersavonden gehouden om met elkaar na te denken over een aantal vragen:

  • Wat is er nodig is om in Ransdaal te kunnen (blijven) wonen als je ouder wordt?
  • Welke woonbehoefte hebben starters op de Ransdaalse woningmarkt?
  • Stel je kunt of wilt je huis niet verkopen, hoe regel je dat dan als je ouder wordt?

De uitkomsten van het onderzoek staan in een woonrapport: ‘Ransdaal onder de pannen’. Het rapport is aangeboden in 2020 aan de inwoners, de wethouders Coenen en Thomas van Gemeente Voerendaal, woningbouwcoöperatie Van Hier en IBA.

Zorgkaart
Tijdens de bijeenkomsten over het wonen gaven veel ouderen aan dat ze geen inzicht hebben in het huidige zorgsysteem. Op basis daarvan is een overzichtelijke zorgkaart gemaakt door Ransdaal Voor Elkaar.